Rozdzielacz kompaktowy z jednakowym odstępem osi króćców

Połączony rozdzielacz zasilania i powrotu, zbudowany z prostokątnego profila oraz sinusoidalnej przegrody dzięlącej ten profil na komorę zasilania i powrotu, z czarnej stali S235. Rozdzielacz sinusoidalny jest fabrycznie sprawdzany na szczelność i zagruntowany. Ciśnienie robocze max. 6 bar, Temperatura robocza max. 110°C.

 • Przyłącza gwintowane lub/i kołnierzowe w wersji PN 6 / PN 16.
 • Króćce dopasowane wysokością do armatury odcinającej oraz umieszczone, wg wyboru, od góry, z boku lub od dołu rozdzielacza
 • Mufy spustowe 1/2" GW w komorze zasilania i powrotu w standardzie.

do 6,5 m³/h
do 10,8 m³/h
do 17,2 m³/h
do 25,8 m³/h
do 53,8 m³/h
do 68,8 m³/h

Rozdzielacz kompaktowy w wykonaniu indywidualnym

Połączony rozdzielacz zasilania i powrotu, zbudowany z prostokątnego profila oraz sinusoidalnej przegrody dzięlącej ten profil na komorę zasilania i powrotu, z czarnej stali S235. Rozdzielacz sinusoidalny jest fabrycznie sprawdzany na szczelność i zagruntowany. Ciśnienie robocze max. 6 bar lub max. 16 bar, Temperatura robocza max. 110°C.

 • Przyłącza gwintowane lub/i kołnierzowe w wersji PN 6 / PN 16
 • Króćce dopasowane wysokością do armatury odcinającej oraz umieszczone, wg wyboru, od góry, z boku lub od dołu rozdzielacza
 • Mufy spustowe 1/2" ewentualnie 3/4" GW w komorze zasilania i powrotu w standardzie.

Do produktu

Rozdzielacz kompaktowy z kolanami 90°

Połączony rozdzielacz zasilania i powrotu z kolanami 90°, zbudowany z rury prostokątnej, jako wykonanie standardowe z termicznym rozdzieleniem lub bez, z naprzeciwległymi, rozdzielonymi scianką sinusoidalną komorami z czarnej stali S235. Rozdzielacz kompaktowy jest fabrycznie sprawdzany na szczelność i zagruntowanyCiśnienie robocze opcjonalnie max. 6 bar lub max. 16 bar, Temperatura robocza max. 110°C.

 • z przodu oraz z tyłu z umieszczonymi obok siebie, skierowanymi ku górze króćcami gwintowanymi lub kołnierzowymi PN 6/ PN 16 
 • Króćce dopasowane wysokością do armatury odcinającej
 • Mufy spustowe 1/2" ewentualnie 3/4" GW w komorze zasilania i powrotu w standardzie

do produktu

Rozdzielacz dwukomorowy z kolanami 90°

Połączory rozdzielacz zasilania i powrotu z kolanami 90°, zbudowany z dwóch zespawanych rur prostokątnych z leżącymi naprzeciw siebie komorami zasilania i powrotu (z jednej strony zasilanie, z drugiej powrót) z czarnej stali S235, jako wykonanie standardowe bez rozdzielenia termicznego. Rozdzielacz kompaktowy jest fabrycznie sprawdzany na szczelność i zagruntowanyCiśnienie robocze max. 6 bar, Temperatura robocza max. 110°C.

 • Króćce gwintowane lub / i kołnierzowe PN 6 / PN 16 dopasowane wysokością do armatury odcinającej oraz skierowane ku górze na kolanach 90°
 • Mufy spustowe 1/2" ewentualnie 3/4" GW w komorze zasilania i powrotu w standardzie

do produktu

Der direkte Draht

Sie haben Fragen oder Anregungen?

Wir beraten Sie gerne und beantworten Ihnen alle Fragen rund um unser Sortiment.

Schreiben Sie uns einfach oder rufen Sie uns an unter der Nummer 00492557 / 93 93-0 .

Telefonisch erreichen Sie uns
montags bis donnerstags von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr
und freitags von 07.30 Uhr bis 12.45 Uhr